masa sandalye kiralama masa sandalye kiralama masa sandalye kiralama masa sandalye kiralama masa sandalye kiralama masa sandalye kiralama pvc zemin kaplama

WhatsApp

Deva Tevkifatlı Fatura Webinarı

Deva Tevkifatlı Fatura Webinarı

Deva Tevkifatlı Fatura Webinarı

16 Şubat 2021 Salı günü, 31397 sayılı Taşımacılık Hizmetleri kapsamında uygulanacak tevkifatın yazılımızda nasıl kullanılacağı hakkında geniş katılımlı Zoom üzerinden Webinar gerçekleştirdik. İşte taşımacılık ile kanun metni

2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri

2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2.11.2. Kapsam

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.”

Webinarda öne çıkan sorular ve yanıtları

Soru : Her bir tesellüme bir fatura kesebilir miyiz?

Cevap: Evet. Her tesellüme ayrı ayrı fatura kesebilirsiniz.

 

Soru :Her tesellüme ayrı fatura düzenlemek zorunda mıyız?

Hayır. Her tesellüme özel fatura düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar tesellüme toplu fatura da düzenleyebilirsiniz. Fatura kesme şeklinizde bir değişiklik olmadı.

 

Soru :Haftalık, aylık fatura kestiğimiz carilerimiz var. Bunda bir değişiklik olacak mı?

Hayır. Fatura kesme sisteminizde bir değişiklik olmayacak. Haftalık, aylık şeklinde devam edebilirsiniz. Kdv dahil 1000 TL'yi aşan her bir faturaya tevkifat uygulayacaktır.

 

Soru :Kesilen fatura kdv dahil 1000 TL'yi aşmazsa tevkifat uygulanmayacak mı?

Hayır. Tevkifat uygulanmayacak.

 

Soru :Farklı günlerdeki 1000 TL altı hizmetleri tek fatura keserken toplamda 1500 TL ise tevkifat uygulanacak mı?

Evet. Faturanın içerisindeki işlerin günleri önemli değil. Faturanın kdv dahil rakamı 1000 TL'yi aşıyorsa tevkifat uygulanacaktır. ( Vergi mükellefi ise )

 

Soru :Göndericisi aynı olup alıcısı farklı olan 500'er TL'lik iki ayrı tesellümü tek fatura üzerinde kesince tevkifat uygulanacak mı?

Evet. Kdv dahil 1000 TL'yi aşacağı için tevkifat uygulanacaktır. ( Vergi mükellefi ise )

 

Soru :Günlük 300 TL ürün gönderiyor. Haftalık fatura kesiyoruz. Toplam faturalanacak rakam 1000 TL'yi geçiyor. Bu durumda tevkifat uygulanacak mı?

Evet. Kdv dahil 1000 TL'yi geçen faturaya tevkifat otomatik yansıtılacaktır. ( Vergi mükellefi ise )

 

Soru :Tevkifat güncellemesi ne zaman aktif olacak?

Şubat ayına kesilecek faturalarınızı bitirdikten sonra bize haber verin. Güncellemeyi o zaman aktif edeceğiz. Tarafınızdan onay gelmeden güncelleme yapılmayacaktır.

 

Soru : Fatura keserken tevkifat oranını her seferinde seçmek zorunda mıyız?

Hayır. Kdv dahil 1000 TL'yi aşıyorsa tevkifat otomatik olarak yansıyacaktır.

 

 

Soru : Şube bazlı güncelleme yapılabiliyor mu?

Hayır. Güncelleme yapıldıktan sonra fatura kesen tüm noktalarda tevkifat aktif olacaktır. Tüm şubelerin işlemi bittikten sonra güncelleme yaptırınız.

 

Soru : Şubat ayına kesilecek faturalarımız var. 1000 TL'yi aşan şubat tarihli faturalarda da tevkifat uygulanacak mı?

Güncelleme yapılmadıysa uygulanmayacak.

 

Soru : Güncelleme yapılmadan mart ayına fatura kesmemizde sorun var mıdır?

Kdv dahil 1000 TL'yi aşmıyorsa tevkifat zorunluluğu olmadığı için sorun yok. Kontrol için güncelleme yapılmadan mart ayına fatura kesmemenizi öneririz.

 

Soru : Mart'ın 1'inde Şubat tarihli fatura kesebilir miyiz?

Evet. Tevkifatla ilgili sorun yaşamamak için güncelleme yapılmamış olması gerekir.

 

Soru : Güncelleme yapıldıktan sonra Şubat ayına fatura kesebilir miyim?

Evet. Geri tarihli fatura kesebilirsiniz, ama keseceğiniz fatura kdv dahil 1000 TL'yi aşıyorsa otomatik tevkifat uygulayacaktır.

 

Soru : Navlun faturaları tevkifatlı mı olacak?

Evet. Kdv dahil 1000 TL'yi aşan faturalar tevkifatlı olarak tarafınıza kesilecek.

 

Soru : Hizmet alım faturalarında tevkifat girişi yapılabilecek mi?

Evet. Mevcut uygulamada da var. Hizmet alım fatura ekranında tevkifat oranlarınızı göremiyorsanız tarafımıza bildirin. Yetkinizi aktif edelim.

 

Soru : Hizmet alım faturalarında tevkifat oranları otomatik mi gelecek?

Hayır. Tevkifat oranlarını kendiniz seçip işleyeceksiniz.

 

Soru : Navlun faturalarını toplu taşıma onay butonundan giriyoruz. Tevkifatı işleyebilecek miyiz?

Evet. Onay butonundan sonra açılan alış fatura sayfasında tevkifat oranını girebilirsiniz.

 

Soru : Serbest fatura keserken tevkifat aktif hale gelecek mi?

Evet. Mevcut uygulamada da var. Serbest fatura ekranında göremiyorsanız tarafımıza bildirin. Yetkinizi aktif edelim.

 

Soru : Serbest fatura keserken tevkifatı otomatik uygulayacak mı?

Hayır. Serbest fatura üzerinde otomatik tevkifat uygulanmayacak. Tevkifatlı / tevkifatsız ayrımını faturayı kesen kişi belirleyecek.

 

Soru : Serbest fatura üzerinden depolama faturası kesiyorum. Tevkifat uygulayacak mı?

Hayır. Serbest fatura üzerinden kesilen faturalarda otomatik tevkifat uygulamaz.

 

Soru : Serbest faturadan kesilen faturalar var. Tesellüme bağlı kalmak zorunda mıyız?

Hayır. Serbest fatura üzerinden tevkifatlı / tevkifatsız olarak fatura kesebilirsiniz.

 

Soru : Vergi numarası olmayan müşteriye fatura kesmeyi engelleyebilir miyiz?

Evet. Tarafımıza bildirirseniz bunu engelleyebiliriz.

 

Soru : Müşteri T.C. Kimlik numarası yazıldığı zaman tevkifat uygulanmaz mı?

Vergi numarası ya da T.C. Kimlik numarası var ise, kdv dahil 1000 TL'yi aşan faturalarda tevkifat uygulanır.

 

Soru : T.C Kimlik numarası olup da vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciler için kontrol mekanizması var mıdır?

T.C. Kimlik numarası ve ya vergi numarası var ise, mükellef kabul edilmektedir. Yeni açılan müşteri kartlarında algoritmaya göre kontrol sağlanıp, yanlış vergi numarası ya da T.C. Kimlik numarasının girişi engelleniyor. İsteğiniz doğrultusunda eski kayıtlarınızda da yanlış olan vergi numarası ya da T.C. kimlik numaraları silinebilir.

 

Soru : T.C. Kimlik numaraları silindiğinde, daha sonra vergi mükellefi olduğu anlaşılırsa tevkifatsız fatura kesilmiş olacağı için sorun olmaz mı?

Bunun için fatura kestiğiniz tüm müşterilerinize sormanız gerekiyor. Var olan kayıtların hangisinin mükellef olduğunu bilebileceğimiz bir kriterimiz yok. Bununla ilgili olarak : Yanlış olan vergi numaralarını temizleriz, vergi numarası olmayana fatura kestirtmeyiz. Şimilik bu şekilde çözüm sunabiliyoruz.

 

Soru : 1000 + kdv olarak kestiğim faturanın cariye yansıması nasıl olacak?

Cari ekstreye 1.144,00 TL olarak yansıyacaktır.

 

Soru : Alış satış faturalarının raporlarını tevkifatlı / tevkifatsız olarak ayrı ayrı raporlayabilecek miyiz?

Evet. Raporlarda mevcut.

 

Soru : Kağıt fatura kullanıyoruz. Elimizde basılmış faturalar var. Mevcut fatura üzerinde dizaynlarda düzenleme yapılabilir mi?

Evet. Güncelleme sonrasında fatura dizaynınıza tevkifat bölümleri eklenebilir.

 

Soru : E-Fatura kullanıcısıyım. Tevkifatlı fatura kesince dizaynımızda gözükecek midir?

Evet. Tevkifatlı kestiğiniz zaman fatura görselinde gözükecektir.

 

Soru : Fatura dizaynında gerçek kdv ve tahsil edilecek kdv gözükecektir. Kağıt fatura kullanıyorsanız, dizaynın yapılması için tarafımızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Soru :Fatura dizaynında gerçek kdv ve tahsil edilecek kdv gözükecektir. Kağıt fatura kullanıyorsanız, dizaynın yapılması için tarafımızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 

Soru : Tesellümün üzerinde yazacak olan rakam tevkifatlı mı olacak?

Hayır. Tesellüm faturadan önce kesiliyor. Tesellümleri birleştirip birleştirmeyeceğiniz bilinmediği için tevkifatsız rakamı gösterecektir.

 

 

 

 

 

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğin tamamını kapsayan tebliğin tamamı

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 35)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “-Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“- Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri,

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tebliğin;

- (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri,

- (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri

ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.2.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlar arasında yer almaması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.3.1.) ve (I/C-2.1.3.2.3.2.) bölümlerinde yer alan “5/10” ibareleri “7/10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.1.) bölümünde yer alan “5/10” ibaresi “7/10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.1.) bölümünde yer alan “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri

2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2.11.2. Kapsam

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.1.) ve (I/C-2.1.3.2.12.2.) bölümlerinde yer alan “5/10” ibareleri “7/10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.14.) bölümü ile bölüm içi Tabloda yer alan “3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğe, (I/C-2.1.3.2.14.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri

2.1.3.2.15.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2.15.2. Kapsam

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğe, (I/C-2.1.3.3.6.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

2.1.3.3.7. Diğer Teslimler

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.2.) bölümünde yer alan Örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Örnek: Satıcı (A) Firması, (7/10) oranında tevkifata tabi bir işlem için alıcı (B) Firmasına, 2021/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak 100.000 TL’lik fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (100.000 x 0,18 =) 18.000 TL KDV’nin (18.000 x 0,30=) 5.400 TL’si (A)’ya ödenmiş, (18.000 x 0,70=) 12.600 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.

Satıcı (A), bu işin bir kısmını tamamlayamadığından bedelde 20.000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.

2021/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.

Buna göre satıcı (A), alıcı (B)’ye 20.000 TL ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 0,18=) 3.600 TL KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (3.600 x 0,30=) 1.080 TL’sini (toplam 21.080 TL) iade edecek, 2021/Nisan döneminde beyan ettiği 1.080 TL’yi 2021/Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Alıcı (B) ise 2021/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 1.080 TL’yi, 2021/Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

Alıcı (B)’nin bu işlem nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20.000 TL’ye isabet eden kısmı olan (3.600 x 0,70=) 2.520 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümünde yer alan Örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) İnşaat A.Ş.nden almış olduğu inşaat taahhüt hizmeti nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden tevkifata tabi olmadığı halde (4/10) oranında tevkifat yapmış ve tevkif etmiş olduğu 160 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve vergi dairesine ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 240 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 160 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin de herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) ve (I/C-2.1.5.2.2.) bölümlerinde yer alan “-Servis taşımacılığı hizmeti,” ibareleri “-Taşımacılık hizmetleri,” olarak değiştirilmiş, “-Her türlü baskı ve basım hizmeti,” satırlarından sonra gelmek üzere “-Ticari reklam hizmetleri,” satırları eklenmiş ve “-Ağaç ve orman ürünleri teslimi,” satırlarından sonra gelmek üzere “-Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü kapsamındaki teslimler,” satırları eklenmiştir.

MADDE 17 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

videonun üstüne webinarın videosu

Argem Bilgi Teknolojileri, 1988 tarihinden bu güne yurt içi nakliye ve kargo sektörüne yönelik yazılım, donanım ve otomasyon çözümleri sunmakta olan bir bilişim firmasıdır.

  • 444 3 121

  • destek@argemteknoloji.com

  • Başak Mah. Sahabe Sk. No: 51 Başakşehir / İstanbul

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı